Er werd donderdagavond nog volop gewerkt aan de dijkverzwaring in Gennep.
Er werd donderdagavond nog volop gewerkt aan de dijkverzwaring in Gennep. Foto: Jos Gröniger

Gennep treft hoogwatermaatregelen

Algemeen 262 keer gelezen

De gemeente Gennep bereidt zich voor op het naderende hoogwater. De verwachting is dat het water in de Maas sneller gaat stijgen dan dat in de winterperiode meestal het geval is. De hoogste waterstand in de gemeente Gennep wordt op zondagavond verwacht. 

Campingeigenaren, camperplaatshouders, agrariërs, overige ondernemers en mensen die binnen het risicogebied wonen zijn persoonlijk geïnformeerd. Het vee wordt naar binnen gehaald en wegen die naar verwachting onderwater komen te staan worden afgezet. Ook afsluiters voor de riolering worden gecheckt en waar nodig afgesloten.

Het gaat om uitzonderlijk hoogwater, dat groter van omvang is dan in december 1993 en januari 1995. Sindsdien zijn er diverse maatregelen genomen – en nog gaande – ter bescherming tegen hoogwater, zoals dijkversterking en aanleg van nevengeulen. Burgemeester Hans Teunissen: “De Maas heeft meer ruimte gekregen, maar er gaat nu meer water door de rivier dan ooit. Op basis van wat we nu weten zullen de gevolgen nu minder groot zijn, maar water is onvoorspelbaar. We vragen iedereen om alert te zijn en voorzorgsmaatregelen te treffen. De gemeente monitort de situatie nauwgezet in samenwerking met de Veiligheidsregio. Het waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente Gennep stemmen de taken en werkzaamheden op elkaar af. Ik roep u op om niet onnodig naar het rampgebied te gaan. De wegen moeten vrij blijven voor de hulpdiensten. Als hier straks hoogwater komt, willen we ook geen ramptoeristen. Met de alertheid met elkaar en de inzet van de gemeente en samenwerkende overheden heb ik er vertrouwen in dat we goed voorbereid zijn op deze situatie.”

Aan de Genneperhuisweg in Gennep is donderdag met man en macht gewerkt om de Niersdijk te verstevigen. Naar verluidt, zou er piping kunnen optreden. Dat betekent dat er water onder de dijken zou kunnen doorsijpelen. Om dat te voorkomen is tegen de buitenzijde van de bestaande dijk folie gelegd waarop duizenden kubieke meters zand gestort werden. 

Om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken volg de berichtgeving op www.gennep.nl/hoogwater, op www.vrln.nl en op https://www.facebook.com/gemeentegennep.

Dijkverzwaring in Gennep.
Het traject tussen de Genneper Molen en de Maaskempweg wordt verstevigd.

Uit de krant

Uit de krant