Schooldirecteur Marcella van Wanroij (links) licht het nieuwe logo van De Vonder toe.
Schooldirecteur Marcella van Wanroij (links) licht het nieuwe logo van De Vonder toe. Foto: Jos Gröniger

Nieuw logo typeert filosofie van Vense basisschool De Vonder

Onderwijs 79 keer gelezen

VEN – ZELDERHEIDE | Het einde van het schooljaar nadert. Ook op basisschool De Vonder in Ven-Zelderheide werken leerlingen toe naar naar het einde van (weer) een bijzonder leerjaar. In ’t Ven is het schooljaar 2020-2021 vorige week uitgezwaaid met het presenteren van een logo. De leden van De Vonderraad en directeur Michiel Leijser van de scholenkoepel Lijn83 hebben het fraaie nieuwe beeldmerk onthuld. Op en bij het schoolgebouw en alle uitingen van De Vonder prijkt vanaf nu het unaniem gekozen logo.

Door Jos Gröniger

Wie de Vense basisschool nadert, vestigt meteen de aandacht op de nieuwe vlag bij de ingang of het bord op de gevel. Daarop prijkt het beeldmerk dat past bij de school en in de huidige tijd. “Het vorige logo was een beetje oud plaatje. Het leek alsof we op een ouderwetse manier les gaven. En daar klopt niks van”, vertelde schooldirecteur Marcella van Wanroij donderdag.

Het kleurrijke logo is een ontwerp van de Vense grafisch vormgever Tanja Hubbers van Tja Design. De oud-leerling, en ouder van een ex-scholier van De Vonder heeft leerkrachten, leiding en leerlingen en hun ouders van de basisschool afgelopen anderhalf jaar betrokken bij het ontwerp van een nieuw logo. De aangedragen ideeën en gevoelens zijn verwerkt in drie ontwerpen waarop zij in maart gelijktijdig met de verkiezingen voor de Tweede Kamer hun stem uitgebracht hebben. Daaruit is gebleken dat iedereen op De Vonder op dezelfde golflengte zit. “Er is bijna unaniem gekozen voor dit ontwerp”, vertelde Van Wanroij.

Aan het einde van en feestelijke dag waarop de leerlingen zich hebben uitgeleefd op het gigantische opblaas springkussen dat in de ‘voortuin’ van De Vonder opgesteld is, heeft de leerlingenraad het fraaie logo onthuld. De tekst ‘Samen groeien naar de beste versie van jezelf’, spreekt boekdelen. Want De Vonder is een kleine school, en wellicht de kleinste van Lijn83, de onderwijsorganisatie werkt in het uitgestrekte gebied van Molenhoek tot aan Wellerlooi.

In de kleinste Gennepse kern Ven-Zelderheide wordt al jaren succesvol geijverd voor het behoud van de basisschool. De omvang van de school is niet bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs, zo wordt geoordeeld. Dat blijkt ook uit de nieuwe brochure die de leerlingen donderdag mee naar huis hebben gekregen. De nieuwe slogan ‘Samen groeien naar de beste versie van jezelf’ wordt versterkt met opmerkingen zoals ‘Leren van en met elkaar’. In de folder bepleit de schoolleiding dat het niet gaat om het aantal leerlingen en groepen. De vraag waar het geheim van De Vonder in schuilt lijkt gerechtvaardigd, maar het antwoord is helder te vinden in de brochure. De Vonder is een kleine basisschool in Ven-Zelderheide waar kind(eren) echt zichzelf kun(nen) zijn. ‘Onze kracht? Kleinschaligheid. We zijn een school waar iedereen elkaar kent én ertoe doet. Zowel leerlingen en leerkrachten als ouders.’
Op De Vonder is juist het kind en niet de leerstof het uitgangspunt van het geboden onderwijs. De school die in oktober 2020 zo’n 45 leerlingen telde, is ‘samen’ het motto. Samen leren en samen werken bevordert het actieve leren en heeft een positieve invloed op het pedagogisch klimaat, en stimuleert de samenwerking. Op De Vonder worden kinderen in combinatiegroepen verdeeld en daardoor leren zij omgaan met verschillende rollen. ‘Het ene jaar ben je de jongste en leer je hulp vragen, het andere jaar ben je de oudste en geef je hulp. Kinderen leren zo van elkaar.’

Uit de krant

Uit de krant