In de gemeente Mook en Middelaar lijkt de lucht in financieel opzicht geklaard.
In de gemeente Mook en Middelaar lijkt de lucht in financieel opzicht geklaard. Foto: Eigen foto

Toch financieel perspectief in Mook en Middelaar

Algemeen 97 keer gelezen

MOOK EN MIDDELAAR | Het lot lijkt de gemeente Mook en Middelaar goed gezind. Weliswaar moesten in de kernen Middelaar en Mook alle zeilen bijgezet worden om het hoogwater het hooft te bieden, maar het gevaar werd afgewend. Vorige week berichtte de gemeente eerder dat het ook in financieel opzicht het hoofd boven water kan houden.

En dat terwijl enkele maanden geleden nog de stormbal gehesen werd. Eind vorig jaar en begin dit jaar dreigde voor de gemeente Mook en Middelaar, door sterk gestegen kosten in het Sociaal Domein (Wmo en Jeugdzorg), nog een structureel tekort van een miljoen euro.
Naar aanleiding van het begrotingstekort schakelde de gemeente Adviesbureau BMC in voor een Zero Based Budgetting (ZBB) traject. Daarbij werden alle afdelingen van de gemeente tegen het licht gehouden. Er werd geconcludeerd dat de gemeente de kosten al tot een minimum beperkte. Dat maakte het ook lastig een oplossing voor het gat in de begroting te vinden.
Er gloorde toch licht aan de horizon. Zo pikt Mook en Middelaar een graantje (365.000 euro) mee van de 1,3 miljard overheidssteun voor de jeugdzorg in Nederland. Daarnaast wordt uit het Gemeentefonds een verhoogde algemene uitkering verstrekt. Een andere ‘meevaller’ vloeit voort uit de het schrappen van de investering in een nieuwe huisvesting van het Kandinsky College in Molenhoek. “Dat wordt vooruitgeschoven naar 2025”, licht wethouder Geertjan Wienhoven toe. Nieuwbouw is niet van de baan, maar er zijn nieuwe feiten bekend die een heroverweging van de plannen rechtvaardigen. “Er zijn fusieplannen van Nijmeegse scholen. Het is onbekend of die gevolgen hebben voor de Kandinsky-vestiging in Molenhoek. Ook willen we meer duidelijkheid over de leerlingenaantallen van de komende jaren.”
Het valt verder te bezien hoe noodzakelijk de vernieuwing van het raadhuis van de gemeente Mook en Middelaar nog is. Ervaringen uit de Coronacrisis werpen een ander licht op die plannen.
Deze meevallers, feiten en de al eerder vastgestelde bezuinigingen zorgen er voor dat er een positief saldo van 284.000 euro mogelijk is. Voorwaarde is dat de ingezette bezuinigingen gerealiseerd worden. In de jaren na 2022 ontstaan wel tekorten.
De gemeenteraad buigt zich nog over de begroting van 2022. Wienhoven: “Een begroting waarmee de nieuwe raad na de verkiezingen hopelijk goed vooruit kan. En: waarmee we het programma voor 2018-2021 ‘Op weg naar een duurzaam en samenredzaam Mook en Middelaar’ positief afsluiten.”

Uit de krant

Uit de krant