B en W van Gennep hebben het bestemmingsplan Haven Heijen vastgesteld. De gemeenteraad is nu aan zet.
B en W van Gennep hebben het bestemmingsplan Haven Heijen vastgesteld. De gemeenteraad is nu aan zet. Foto: Werkgroep Haven Heijen

College Gennep stelt bestemmingsplan Haven Heijen vast

Algemeen 590 keer gelezen

HEIJEN | De uitbreidingsplannen van Haven Heijen is weer een stap dichtbij gekomen. Het college van B en W in Gennep heeft dinsdag 28 december het bestemmingsplan Haven Heijen vastgesteld. In de vergadering van 31 januari 2022 neemt de gemeenteraad van Gennep een besluit over het bestemmingsplan dat het uitbreidingsplan haven en bedrijventerrein Hoogveld van de initiatiefnemers AVG Beheer en Teunesen Zand en Grint BV mogelijk maakt. In het plan zijn wensen en bezwaren van betrokkenen meegenomen. Zo komt er geen onderwaterdepot en containerterminal, en wordt de haven pas in gebruik genomen als er een goede ontsluitingsweg van het gebied is aangelegd.

Andere aanpassingen ten opzichte van eerdere voorstellen zijn natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming en verbetering van het fietspad naast de Hoofdstraat. Ook het kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-De Groote Heeze krijgt een andere inrichting tegelijk met een groene entree naar Heijen. 

‘Langdurig proces’
De planvorming is een project van de lange adem. “Het is een langdurig proces”, aldus wethouder Janine van Hulsteijn. “het loopt sinds 2016, en is door de jaren aangescherpt en aangepast.” Volgens de wethouder ligt er een totaalplan dat in zijn ambitie uitstijgt boven een normale bedrijventerrein uitbreiding. “Naast de verwachte toename en het behoud van de werkgelegenheid, vinden we het belangrijk dat onze inwoners ook op andere manieren meeprofiteren van de havenplannen. En dat borgen we door middel van het opnemen van afspraken over maatschappelijke bijdragen in de overeenkomst met de initiatiefnemers. Dat is een fors pakket geworden met daarin: natuurontwikkeling en recreatie, hoogwaterbescherming, verkeersveiligheid én duurzaamheid. Dit alles gaan we realiseren in goed overleg met elkaar, zodat Heijen en omgeving over een aantal jaren nog mooier is geworden.”

Stikstofproblematiek
Veel indieners van zienswijzen legden de nadruk op de stikstofproblematiek. De uitbreiding van de haven zou een beperkende claim leggen op woningbouw in Heijen en omliggende dorpen. Daar hebben de initiatiefnemers op ingespeeld. Van Hulsteijn zegt dat de initiatiefnemers drie agrarische bedrijven in de buurt hebben aangekocht. Door beëindiging van de activiteiten is er minder stikstofproductie. Bovendien wordt op de agrarische percelen die steeds in de berekening meegenomen waren in de toekomst geen stikstof geproduceerd. “De woningbouw komt daarom niet in de knel”, zegt de wethouder, die de aangekaarte bezwaren door toenemend vervoer over water nuanceert. Vervoer per spoor en scheepvaart wordt juist gepromoot door overheden in Nederland en het buitenland. De stikstofdepositie die deze transportmethodes met zich meebrengen neemt in de toekomst af. Elektrificatie op het spoor en de toepassing van ‘groene motoren’ zorgen daar volgens Van Hulsteijn voor.
De wethouder vertelt dat er aan de wal ook een duurzaamheidslag gemaakt wordt. Er worden zonnepanelen geplaatst op panden in de haven. “En er komt walstroom. Schepen die nu aan de wal liggen worden van stroom voorzien door aggregaten op diesel. Straks gebruiken zij walstroom.”

Ontsluiting
De initiatiefnemers kiezen, mede op verzoek van omwonenden en de gemeente Gennep, voor een alternatieve ontsluiting van het gebied. Routes via bestaande wegen op de Groote Heeze en Hoogveld zijn niet geschikt. Een alternatieve route ‘achterlangs’ biedt soelaas. Daar dient een apart bestemmingplan voor gemaakt te worden. Zolang dat er nog niet is, en de route nog niet gerealiseerd is, wordt de uitgebreide haven niet gebruikt. Het betekent wel dat in de tussentijd gestart kan worden met de uitbreidingswerkzaamheden, zo bevestigt Van Hulsteijn.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant