In de strook tussen Hoenderweg en Korenmolen komen niet 30 maar 49 grondgebonden woningen.
In de strook tussen Hoenderweg en Korenmolen komen niet 30 maar 49 grondgebonden woningen. Tekst en foto: Jos Gröniger

Fors meer woningen in wijk Hoenderpark

Wonen 729 keer gelezen

OTTERSUM | De nieuwbouwwijk Hoenderpark tussen Ottersum en Gennep wordt uitgebreid met fase 4 en 5. Rond de ontwikkelingen heerste even stilte, maar stilgezeten werd er niet. Bewoners van Hoenderpark en aanwonenden hebben onlangs van BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling een schrijven ontvangen waaruit blijkt dat er voorbereidingen getroffen worden voor de ontwikkeling van fase 4 en 5. Er liggen plannen voor niet 30 maar 49 grondgebonden nieuwbouwwoningen.

De veranderingen duiden erop dat de bouwkavels in de uitbreidingsfase beduidend kleiner zijn dan oorspronkelijk gepland, en ook kleiner dan in de reeds gerealiseerde fasen 1, 2 en 3.

De gemeente raad van Gennep heeft het bestemmingsplan voor fasen 4 en 5 (Hoenderweg Ottersum) op 5 april vorig jaar vastgesteld. Dat bestemmingsplan laat dertig woningen toe. Omdat de vraag naar goedkope en betaalbare woningen recent gegroeid is, ontstond de wens in Hoenderpark meer woningen uit deze categorie te bouwen. Na de aanpassing van stedenbouwkundig plan is uitgekomen op negenenveertig woningen. Er is echter een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dat plan ligt vanaf 14 december ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Voor aanwonenden en andere belangstellenden is er op maandag 4 december een inloopbijeenkomst in Bij Koos aan het Raadhuisplein in Ottersum. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 20.30 uur.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws

Uit de krant