De Riethorst, de locatie van het voormalig Chinees restaurant is een van de drie plaatsen.
De Riethorst, de locatie van het voormalig Chinees restaurant is een van de drie plaatsen. Foto: Jos Gröniger

Mook en Middelaar verkent woonlocaties vluchtelingen

Wonen 354 keer gelezen

MOOK EN MIDDELAAR | De gemeente Mook en Middelaar verkent voor drie locaties de mogelijkheid om tijdelijke wooneenheden te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Het gaat om gemeentelijke percelen. Vanwege de grote behoefte aan woningen, gaat de gemeente ook bekijken of het mogelijk is om op deze locaties extra tijdelijke wooneenheden te realiseren voor starters.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn inmiddels bijna vijf miljoen mensen dit land ontvlucht. Ze hebben huis en haard moeten achterlaten in hun vlucht voor oorlog en geweld en zoeken een veilige plek. In eerste instantie in de directe omgeving van Oekraïne, maar de opvang is daar inmiddels vol of onverantwoord geworden. De druk om deze mensen ook elders op te vangen wordt steeds groter. Ook in ons land. Alle 25 Veiligheidsregio’s hebben de opdracht van de Rijksoverheid gekregen om per regio 2.000 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Het gaat dus in totaal om 50.000 mensen. Veiligheidsregio Limburg-Noord is druk bezig om te voldoen aan deze opdracht. Dit staat los van particulieren die thuis opvang bieden.

Beoogde locaties
Afgelopen weken zijn alle mogelijke locaties binnen de gemeente bekeken. De meest logische zijn geselecteerd voor een nader onderzoek. Het gaat om de locatie van het voormalige Chinees restaurant aan de Rijksweg in Plasmolen, de locatie van het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Groesbeekseweg in Mook en het perceel aan de Bovensteweg, tegenover het sportpark van Eendracht ’30 in Mook.

Op deze locaties wil de gemeente tijdelijke wooneenheden gaan realiseren. Voor vluchtelingen en woningzoekenden. Tijdelijke wooneenheden worden doorgaans gerealiseerd voor een termijn van 10 jaar, waarbij eventueel verlenging mogelijk is naar 15 jaar. De vluchtelingen worden begeleid door met name de Stichting Vluchtelingenhulp Mook. Ze kunnen, al dan niet via de gemeente, een beroep doen op reguliere instanties voor werk, onderwijs en zorg.

Zodra er meer duidelijkheid is óf en zo ja op welke wijze plaatsing van tijdelijke wooneenheden op de genoemde locaties mogelijk is, zal de gemeente één of meer informatiebijeenkomsten organiseren. Inwoners die graag willen helpen, moeten de website in de gaten houden: www.mookenmiddelaar.nl/hulp-oekraine-1 De gemeente onderzoekt nog welke hulp precies nodig is.

Uit de krant