V.l.n.r.: Maartje Roelofs (Provinciale Staten), Martijn Buijsse (Kandidaat-Kamerlid) en Judith Logtens (raadslid). 'We werken binnen de VVD als één team. Lokaal, provinciaal én landelijk!'
V.l.n.r.: Maartje Roelofs (Provinciale Staten), Martijn Buijsse (Kandidaat-Kamerlid) en Judith Logtens (raadslid). 'We werken binnen de VVD als één team. Lokaal, provinciaal én landelijk!' Foto: Eigen foto

Martijn Buijsse kandidaat-Kamerlid namens VVD: ‘Noord-Limburg verdient een goede vertegenwoordiging’

Politiek 248 keer gelezen

LAND VAN CUIJK | Martijn Buijsse staat op plek 28 op de kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen. De in Boekel getogen maar in Nieuw-Bergen werkzame wethouder (42) wil zich opwerpen als dé kandidaat voor het Land van Cuijk en Noord-Limburg. “Het is voor kiezers fijn om op iemand te kunnen stemmen die precies weet wat er leeft in deze regio’s.”

Door Martijn Schwillens

Samen met provinciale statenlid Maartje Roelofs en raadslid Judith Logtens legt hij uit hoe belangrijk het is dat de regio’s goed vertegenwoordigd zijn in Den Haag. “De leefbaarheid van de plattelandsgebieden in combinatie met natuurherstel en een duurzame toekomst voor boeren vormt een grote uitdaging. Dan is het voor kiezers fijn om iemand te hebben die precies weet wat er leeft in het Land van Cuijk en Noord-Limburg.”
Buijsse valt meteen met de deur in huis. “De Peel, Noord-Limburg en het Land van Cuijk worden onvoldoende vertegenwoordigd in Den Haag.” Daar moet verandering in komen en met plek 28 op de kandidatenlijst mag Buijsse goede hoop koesteren dat hij op 22 november wordt gekozen in de Tweede Kamer namens de VVD. “Er wordt te vaak door een Randstedelijke bril naar dit gebied gekeken, terwijl bijvoorbeeld het Land van Cuijk een hele belangrijke en grote gemeente is waar zo’n beetje alle vraagstukken die landelijk spelen van toepassing zijn. Of het nu om boeren, economie, mobiliteit, wonen of migratie gaat”, vervolgt Buijsse, die blij is met de nauwe samenwerking tussen de verschillende VVD-afdelingen. “Maartje en Judith weten precies wat er op provinciaal en lokaal niveau speelt. Het is fijn om dergelijke voelsprieten in de regio te hebben. Alleen op die manier kun je echt ophalen wat er nodig is om deze regio’s klaar te stomen voor de toekomst.”

Voeten in de klei
Als zoon van Zeeuwse agrariërs, woonachtig in Boekel en werkzaam als wethouder in Nieuw-Bergen weet Buijsse als geen ander wat er speelt beneden de Grote Rivieren. “Ik ben trots op mijn boerenafkomst. Vanuit mijn rol als consultant in de duurzame landbouw ben ik wethouder in Noord-Limburg geworden. Ik maak me er sterk voor om de leefbaarheid van de plattelandsgebieden overeind te houden. Ik zie boeren als de hoeders van het buitengebied. Zij kunnen een doorslaggevende rol spelen in natuurherstel. Een ander heel belangrijk onderwerp is de toekomst van ons water. Dan moet je denken aan de kwaliteit van het grondwater, overstromingsgebieden en watermanagement. Dat gaat veel aandacht vragen.”
Roelofs vult aan: “We missen in Den Haag iemand die met zijn voeten in de klei staat. De Randstad is oververtegenwoordigd in de Kamer. Den Haag-Cuijk is een grote afstand, dus het is erg prettig om iemand te hebben die de problematiek van deze regio snapt en daarnaar handelt. Voor Martijn geldt ook nog eens dat hij meerdere regio’s met elkaar kan verbinden, omdat hij in de Kop van Noord-Limburg werkzaam en woonachtig is in Noordoost-Brabant.”

Ik maak me er sterk voor om de leefbaarheid van de plattelandsgebieden overeind te houden. Ik zie boeren als de hoeders van het buitengebied. Zij kunnen een doorslaggevende rol spelen in natuurherstel

Leefbaarheid en mobiliteit
“Als je elke dag in Amsterdam op het fietsje of in een grote stad met de bus of tram naar je werk of school kunt, dan is het lastiger te begrijpen wat het betekent als een buslijn opgeheven wordt die de dorpen in een buitengebied met elkaar verbindt”, benadrukt Logtens. “Het respect en de waardering voor ons gebied worden door bewoners en ondernemers onvoldoende gevoeld. Het is heel mooi dat Brainport een economische motor is voor Brabant, maar daar hebben we niks aan als tegelijkertijd de leefbaarheid in Sint Hubert en Holthees naar de verdoemenis gaan. Wie willen er nog wonen en als je er niet eens fatsoenlijk kunt komen met de auto, laat staan met trein of bus. Mensen moeten nu verplicht verhuizen naar de regio Eindhoven omdat er nog steeds geen fatsoenlijke oost-westverbinding ligt.” Vanuit haar rol als Statenlid in Noord-Brabant weet Roelofs dat plattelandsregio’s steeds meer moeite hebben om de mobiliteit op niveau te houden. “Bij de laatste aanbesteding van het regionaal busvervoer in Zeeland schreef helemaal niemand meer in. Een bus in elk dorp wordt een utopie”, zegt ze.
Buijsse reageert daarop: “Met innovatie en nieuwe vervoersvormen kunnen we een heleboel problemen oplossen, maar we willen toch het liefst zoveel mogelijk basisvoorzieningen in stand houden. Vervoersarmoede dreigt, maar we willen ook niet dat iemand haar zieke zus niet meer in het ziekenhuis kan opzoeken omdat er geen vervoersmogelijkheden meer zijn. Alles draait nu om vrijwilligers en daar hebben we er steeds minder van. Zeker in dit gebied heerst er een mentaliteit van: we lossen het zelf op. Maar mensen zijn niet meer hun hele leven lang lid van een vereniging, doen niet meer zomaar vrijwilligerswerk of mantelzorg. Daar moeten we de Haagse politiek wel alert op houden.”
Buijsse wil ook dat aan beide kanten van de Maas de rivier niet langer als een grens wordt gezien, maar dat de regio’s juist elkaar opzoeken omdat de problematiek aan weerszijden nagenoeg hetzelfde is. “De Maas moeten we meer als middelpunt nemen. Er is een grote culturelere samenhang tussen het Land van Cuijk, de Kop van Noord-Limburg en Venray. Twee provincies, meerdere gemeenten. Maar allemaal verbonden door de Maas. We moeten stoppen elkaar de rug toe te keren, want er is een gemeenschappelijke aanpak vanuit alle regio’s nodig is om de Maas de baas te kunnen blijven.”


Een drie-eenheid binnen de VVD in Oost-Brabant en de Kop van Noord-Limburg: Maartje Roelofs, Martijn Buijsse en Judith Logtens.

Grenzen stellen, ruimte bieden
De verkiezingsslogan ‘Grenzen stellen, ruimte bieden’ van de VVD is Buijsse op het lijf geschreven. “Remkes verwoordde het prima toen hij zei: ‘Niet alles kan overal.’ Dat geldt zo’n beetje voor alles. Dat besef moeten we met z’n allen nog een beetje in laten dalen. Boeren en ondernemers willen door en mensen willen fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen. Perspectief is enorm belangrijk, voor iedereen. De overheid moet in elke laag meedenken om zaken te faciliteren zonder daarbij oneerlijke hoop te bieden. We zullen echt aan de slag moeten met het stikstofbeleid, want anders kan er straks niemand meer bouwen of activiteiten ontplooien. Zeker niet in de nabijheid van natuurgebieden zoals de Maasduinen.”
Met ‘grenzen stellen’ verwijst Buijsse ook naar de problematiek rondom asielzoekers, de reden dat de huidige regering is geklapt. Als wethouder in Nieuw-Bergen heeft hij goede ervaringen met noodopvang van vluchtelingen, maar hij is eveneens bekend met de grote problemen die asielzoekers veroorzaakten in Overloon. “We hoeven niet altijd het beste jongetje van de klas te zijn in Europa. We hebben een instroomprobleem en dat moet aangepakt worden. De VVD neemt het probleem serieus, terwijl partijen als ChristenUnie en D66 het niet eens een probleem vinden. Dan heb je dus al een spanningsveld. Laat onverlet dat we de instroom moeten kanaliseren zodat het probleem niet meer op het bord van de gemeenten komt. Juist bij zoiets als asielzoekers is het fijn om de lijntjes met de lokale VVD’ers op orde te hebben. De VVD heeft bijgedragen aan sluiting van het AZC in Overloon vanwege de vele problemen daar, dan moeten we het niet ineens willen heropenen.”

Boeren en ondernemers willen door en mensen willen fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen. Perspectief is enorm belangrijk, voor iedereen

Roelofs vertelt: “We werken binnen de VVD als een team. Lokaal, provinciaal en landelijk. Het is fijn om elkaar te kunnen aanspreken over besluitvorming. Korte lijntjes helpen altijd. Ik weet zeker dat we over vier jaar weer bij elkaar zitten en dan kunnen zeggen: ‘Op deze punten hebben we mooi gezamenlijk kunnen optrekken om wat voor elkaar te krijgen.’ Dat de VVD in alle geledingen van de politiek aanwezig is, biedt gewoon heel veel voordelen.”
Buijsse zegt tot slot: “Dat is de toegevoegde waarde die veel andere partijen niet kunnen bieden. Ik durf zelfs te stellen dat het één van onze USP’s is. Het stelt mij in staat om Oost-Brabant en Noord-Limburg nog beter te vertegenwoordigen in Den Haag.”

Martijn Buijsse staat op plek 28 op de kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. De 42-jarige Buijsse is momenteel wethouder voor onder meer economische zaken, verkeer en toerisme in de gemeente Bergen (L.). Eerder was hij wethouder in de gemeente Boekel. Buijsse groeide op in een agrarisch gezien in Zeeuws-Vlaanderen en studeerde aan de Wageningen Universiteit. Maartje Roelofs werd in maart 2023 verkozen tot Lid van de Provinciale Staten in Noord-Brabant. Eerder was zij fractievoorzitter van de VVD in de oude gemeente Cuijk. Judith Logtens werd bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Land van Cuijk met voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad. De Boxmeerse was eerder twaalf jaar raadslid in de oude gemeente Boxmeer.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant