Jongerenwerkers Feike (links, 06-40732219) en Vincent (06-40189257).
Jongerenwerkers Feike (links, 06-40732219) en Vincent (06-40189257).

VerbindVerhaal (18) Voor jongeren in de gemeente Gennep

Human Interest 137 keer gelezen

GENNEP | In de achttiende editie van het VerbindVerhaal komen jongerenwerkers Feike en Vincent aan het woord. Ze vertellen over de activiteiten voor (en door) jongeren in de gemeente Gennep en welke rol zij daarin spelen. 

Komen er veel ideeën vanuit jongeren om iets te organiseren?
We hebben positieve ervaringen met ideeën vanuit jongeren. Het afgelopen jaar is het idee om te gaan discozwemmen vanuit een groep jongeren gekomen. Dit hebben deze jongeren en wij samen georganiseerd bij Pica Mare. Ook organiseert de jeugdwijkraad GATOP! een disco-avond in wijkcentrum Van Ons in Gennep-Zuid. Hier hebben wij bij geholpen. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe initiatieven vanuit jongeren. 

Hoe ondersteunen jullie jongeren bij het organiseren van activiteiten?
Wij ondersteunen jongeren door eerst goed hun wens en doel helder te krijgen. Het verschilt per initiatief waar onze ondersteuning in nodig is. Je mag hierbij denken aan het samen goed doordenken van ideeën en stappen in het proces. Het inzetten van ons netwerk zoals de gemeente, bedrijven, sportverenigingen etc. En ook kunnen wij financieel ondersteunen. Zolang het maar een succeservaring wordt voor de jongeren waaruit het initiatief is ontstaan.

Wat organiseren jullie zelf als jongerenwerkers?
Om te beginnen houden wij iedere woensdagavond een vrije inloop voor alle jongeren in de Gemeente Gennep en omliggende gemeentes. Deze avond is bij wijkcentrum Van Ons in Gennep-Zuid en is van 19.30 tot 22.00 uur. Het is voor jongeren van 12 t/m 23 jaar. Tijdens deze inloop kunnen jongeren elkaar ontmoeten, chillen, gamen, een potje tafeltennissen of lekker met elkaar socializen. Daarnaast bieden we in de schoolvakanties geregeld diverse sport- en spelactiviteiten aan. Deze vinden plaats in gymzalen of in de buitenlucht. Je kan hierbij denken aan een zaalvoetbaltoernooi, lasergamen en waterspelen. Voor jongeren van 16 t/m 26 jaar organiseren we het traject Future 2.0. Hierin wordt gewerkt aan diverse persoonlijke vragen rondom werk, opleiding, stage en verdere tijdsbesteding. Dit doen we aan de hand van de talenten van de jongeren in de groep. De begeleiding komt vanuit een coach van Intos en een jongerenwerker van Synthese. Momenteel spelen er ook plannen om een nieuw project te starten in Gennep. Dit project richt zich op jongeren die graag in groepsverband willen leren van elkaar over het aangaan en onderhouden van sociale contacten.

Wanneer en hoe kunnen jongeren jullie benaderen?
Jongeren mogen altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, via de mail of via onze instagrampagina. Wanneer jongeren een hulpvraag hebben, bieden wij graag een luisterend oor en denken vanuit daar graag mee in het zetten van de volgende stap. Ook ondersteunen we graag bij het opzetten van activiteiten. Via diverse wegen maken wij contact met jongeren. Zo maken we wekelijks straatrondes door Gennep en zijn we twee dagdelen per week aanwezig op het Elzendaalcollege in Gennep. Over het algemeen hebben wij goed contact met verschillende groepen jongeren in de gemeente Gennep. Er is ook een deel van de jongeren die ons niet kent. Om deze reden blijven wij altijd werken aan meer zichtbaarheid in de gemeente. 

Wat staat er voor de toekomst op de planning?
We werken dus aan een idee voor een project rondom het aangaan van sociale contacten. Daar volgt over een tijdje meer informatie over. Daarnaast zal er, in samenwerking met jeugdwijkraad GATOP!, eind november een discoavond plaatsvinden in wijkcentrum Van Ons in Gennep-Zuid.
En ook organiseren we dus activiteiten in bijna alle schoolvakanties, volg ons op Instagram om op de hoogte te blijven.

Het thema voor de #VerbindVerhalen in oktober is Eenzaamheid. Voor meer informatie en tips zie www.dekonnectkever.nl/verbindverhalen

Uit de krant