De ontwerpvergunning voor de Zandstraat ligt ter inzage
De ontwerpvergunning voor de Zandstraat ligt ter inzage Foto: Google Streetview

Zandstraat 9-19a: ontwerpvergunning ter inzage

Algemeen 853 keer gelezen

GENNEP | In verband met het renoveren en verbouwen van de locatie Zandstraat 9-19a te Gennep tot commerciële ruimtes en appartementen, is een omgevingsvergunning aangevraagd met de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’, (nr. Z2023-00000155).

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 29 februari 2024 tot en met woensdag 10 april 2024 gedurende zes weken voor eenieder ter inzagebij het Klantcontactcentrum van de gemeente Gennep, Ellen Hoffmannplein 1 te Gennep
Op https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/locatie met identificatienummer: NL.IMRO.0907.PB24172CLARHF0GNP-ON01

Dit gebeurt op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Zienswijze
Gedurende de periode van ter inzage legging (dus tot en met woensdag 10 april 2024) kan iedereen een zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via (0485) 49 41 41. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant