Een variant van de lay out van het nieuwe complex. Op voorgrond het sportpark van TOV, VIOS en Primates.
Een variant van de lay out van het nieuwe complex. Op voorgrond het sportpark van TOV, VIOS en Primates.

Verhuizing Achates komt stap dichterbij

Algemeen 1.059 keer gelezen

OTTERSUM | De verhuizing van voetbalvereniging Achates van de Niersvallei naar het gebied tussen de Bredeweg en Goorseweg in Ottersum komt een stuk dichterbij. Het project Lob van Gennep, Achates en de vijf betrokken grondeigenaren hebben onlangs overeenstemming bereikt over de nieuwe locatie. Op de plek waar de Ottersumse voetbalclub al meer dan zestig jaar gehuisvest is wordt een nieuwe dijk aangelegd en ontstaat er ruimte voor natuur en recreatie. De uitwerking van de plannen krijgt zijn beslag nadat de benodigde procedures doorlopen zijn en de gemeenteraad medio 2024 een positief besluit genomen heeft. In 2026 zou de eerste bal kunnen rollen op het nieuwe sportpark.

Ruilverkaveling
De verplaatsing van Achates’ accommodatie is in maart vorig jaar opgenomen in de voorkeursbeslissing voor het project Lob van Gennep. Er volgde een oriëntatie naar de meest geschikte locatie voor het nieuwe complex. Locaties ten oosten van de Eikenwal (schuin tegenover De Niersvallei) en tussen Goorseweg en Hoenderweg waren minder geschikt dan de plaats ten noorden van de Grevendaal en tussen Goorseweg en Bredeweg. Die keuze wekte verontwaardiging bij de omwonenden, die zich gepasseerd voelden bij de locatiekeuze. Zij vreesden overlast door kunstlicht, geluid en te verwachten verkeer van en naar het sportpark, dat naast de complexen van korfbalclub VIOS, tennisclub TOV en Primates Outdoor en Survivalrun komt te liggen.
Diverse inspraak-/informatieavonden later is de kou uit de lucht. “Buurtbewoners begrepen dat dit een unieke kans voor Achates is. Op de huidige plaats hebben we last van hoogwater en zijn er geen uitbreidingsmogelijkheden”, zegt clubvoorzitter Marie-Louise Mans, “Wij hebben begrip getoond voor de bezwaren en hopen de buurt bij de definitieve inrichting van het complex te betrekken.” Wethouder Janine van Hulsteijn valt de preses bij: “We hebben enorme bewondering en waardering voor het werk dat Achates geleverd heeft. Er zijn talloze uren vergaderingen en gesprekken voorafgegaan aan het besluit.”
De keuze voor de locatie kostte tijd, maar het verwerven van de grond was een zware bevalling. De vijf grondeigenaren waren onder andere agrariërs en bedrijven met meerdere grondposities in de gemeente. Elke partij had zo zijn wensen voordat het tot een transactie kwam. Volgens een Genneps raadslid waren er ongeveer twintig kavelruilen nodig voordat alle benodigde grond voor het sportcomplex verworven was.

Niersvallei
In het kader van de hoogwaterveiligheid worden de dijken in het Niersdal verhoogd. Aan de Sint Jansstraat in Ottersum zou, als Achates niet verhuisde, de bestaande kademuur fors verhoogd moeten worden. De verplaatsing van de voetbalvelden maakt een meer ‘cosmetische’ ingreep mogelijk. Dwars over het huidige complex wordt een hogere en sterkere groene dijk aangelegd. De uiterwaarden worden verlaagd waardoor er meer ruimte voor de Niers ontstaat. Ook krijgen natuur en recreatie een impuls.

Sportcomplex
Project de Lob van Gennep verhuist Achates naar de nieuwe plaats. Dat betekent dat de verhuiskosten betaald worden uit het beschikbare budget. Het houdt ook in dat de huidige faciliteiten straks op de nieuwe locatie gerealiseerd worden. Aan de Goorseweg verrijst een clubhuis met kleedaccommodatie en tribune, twee natuurgras- en een kunstgrasveld en miniveld en een parkeerplaats. Voor de indeling van het complex liggen enkele varianten voor. De nieuwe huisvesting krijgt een plus ten opzichte van de huidige. “We krijgen een grotere parkeerplaats en meer kleedruimten. Dat laatste is nodig omdat er steeds meer meisjes aansluiten bij de club en er ook meer gemengde teams gevormd worden. Voor één gemengd team heb je twee kleedruimten nodig”, zegt ex-bestuurslid Niek Michels, die de verhuizing van Achates begeleidt.

Het bestuur van Achates hoopt op termijn de samenwerking met de toekomstige buren (VIOS, TOV en Primates) te intensiveren. “VIOS en wij zouden bijvoorbeeld samen gebruik van de velden kunnen maken”, zegt Michels. Plannen in die richting zijn er nog niet.
Op de vraag of de verhuizing van Achates wellicht hèt moment is de clustering van de bestaande en nieuwe accommodaties te bewerkstelligen wordt door een woordvoerder van Lob van Gennep afgehouden. De Lob van Gennep houdt zich bezig met hoogwaterveiligheid, en niet met samenvoegen van verenigingen en accommodaties. “De verhuizing van een sportclub is al uniek voor ons.”

Een tweede variant van het nieuwe sportpark met drie naast elkaar liggende velden. Rechts boven de huizen aan Grevendaal en Steffenberg.
Natte voeten in De Niervallei in de zomer van 2021
Natte voeten in De Niervallei in de zomer van 2021
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant